Köpvillkor

Vid beställning på ROTfönster.se (likställt med Rotfönster i Sverige AB org nr: 556966-1282) tillämpas konsumentköplagen vid beställning, betalning, ordererkännande och leverans. Vid köp då leveransadress ej samma som mantalsskrivningsadress, måste varan betalas med kreditkort. Detta kan gälla leveranser till exempelvis sommarställe, annans bostad eller tillfällig bostad.

Beställning

Beställning görs det direkt på hemsidan eller via telefonkontakt. Fyll i frågeformulär så återkommer ROTfönster.se på mail eller telefon.

Alla storlekar är angivna enligt modulmått! B X H ( Bredd x Höjd) se utförlig info i samband med vara. Modulmått kan variera några mm mellan våra leverantörer. Se produkt info eller sammanställning nedan.

Modulmått = tex: B x H 6x6 = B x H 585 x 585 mm

Avdragsmått ifrån våra leverantörer

Trarydfönster – 20mm
Elitfönster – 20mm
Polarfönster – 15mm
Stjärnfönster –10mm

Avbeställning är ej giltig förrän detta har bekräftats av ROTfönster.se. Avbeställning av beställningsvara som blivit ordererkänd och expedierad är ej möjlig då den är under tillverkning och/eller leverans till beställare. Revidering av beställningsvara är 5 dagar efter erhållet ordererkännande. ROTfönster.se kommer att försöka hjälpa beställare så långt det går med kontakter och ändringar med tillverkare och leverantör efter att tiden har passerats men det kan tillkomma kostnader för att ändra pga ändringar av påbörjat arbete.

En expeditionsavgift tas ut vid varje ordertillfälle på 149kr inkl moms både vid order per telefon eller via shoppen.

Ordererkännande

ROTfönster.se skickar ordererkännande till beställare med angivna beställda produkter via E-mail. Det är viktigt att kund stämmer av det mot sin beställning och kontrollerar utförande, färg, antal, storlekar i modulmått (bredd x Höjd) så detta stämmer. ROTfönster.se friskriver sig för ansvar gällande om vara är rätt beställd då det är kunds ansvar att förvissa sig om beställningens korrekthet före leverans.

Om felaktigheter på ordererkännande eller om det är osäkerhet kring din beställning kontakta ROTfönster.se på mail: order@rotfonster.se

Betalning

Vid betalning så kan du välja mellan kortbetalning och fakturabetalning eller avbetalning. Vid betalning med kort så sköter SVEA ekonomi alla transaktioner och hantering av information.

SVEAWEBPAY sköter all hantering av FAKTURA samt DELBETALNING. All information hanteras krypterat och säkert enligt gällande normer vid handel på internet. Certifierad enl standarden: PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard.)

Fakturering via SveaWebPay

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av ROTfönster.se överlåtna till Svea Ekonomi AB. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag, f.n. 60 kr, samt dröjsmålsränta med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso. En avgift på 49:- inklusive moms tillkommer på detta betalnings alternativ.

Delbetalning via SveaWebPay

Genom vårt samarbete med Svea Ekonomi AB kan du teckna ett kontokreditavtal och därmed kunna delbetala ditt köp. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det kampanjalternativ som passar dig bäst. Köpet kan alltid betalas i sin helhet närsomhelst, innan förfallodag.

Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig.

Har du några frågor så kan du ringa 08-51493113 för närmare information.

Exempel på effektiv ränta vid köp om 10 000 kr, löptid 12 månader, 0 % ränta, uppläggningsavgift 195 kr, aviavgift 29 kr: 10,68 %.

ROTfönster.se hanterar inga kontokortsnummer eller annan information kring kunds pengatransaktioner.

Personuppgifter/ hantering av information

Vid beställning av varor ifrån ROTfönster.se registreras dina uppgifter för att kunna ordererkänna och genomföra leverans av dina varor hem till dig. Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och kommer aldrig lämnas till tredje part. Om du vid beställning har valt att betala mot faktura eller avbetalning så kommer det att hanteras av Svea ekonomi. Vi använder personnumret för att kontrollera din adress och kreditstatus. Den kreditupplysning vi gör på dig registreras inte i några offentliga register, sparas ej någonstans eller är synlig för andra. Vi gör kreditupplysning på alla kunder vid köp.

För att få beställa måste Du ha vara myndig, dvs. minst 18 år

Kortbetalning

ROTfönster.se erbjuder en säker kortbetalning med VISA och MasterCard i samarbete med SVEA Ekonomi. SVEA Ekonomi är en av de ledande betalningsförmedlarna i Sverige som hanterar och administrerar internetbetalningar. Payson AB är certifierade enl standarden: PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard.) Det innebär att de uppfyller de hårda krav på säkerhet som stalls av de internationella kortvarumärkena somt tex: VISA och Mastercard mfl.

ROTfönster.se accepterar samtliga Mastercard och VISA kort utgivna i Norden. Kortköpen sker direkt hos Paysont och all information är krypterad enligt gällande standarder och regler. Ingen information hanteras eller sparas hos ROTfönster.se.

Bedrägerier och falska beställningar
Bedrägeriförsök eller falska beställningar polisanmäls.

Frakter / Leveranser

Fraktkostnad tillkommer vid köp under 3000 kr med 395 inkl moms, vid köp över detta belopp så är det fraktfritt.

Fraktkostnads tillägg kan tillkomma då det är leverans till plats där vägtullar eller färjekostnader tillkommer. Dessa kostnader betalas alltid av beställare. T.ex. vid leverans till Gotland eller annan plats där ökade kostnader för leverans uppstår.

Leveranstid för specifik vara framgår vid eller i information om vara. Vid order ordererkänns beställning med bifogad leveransvecka eller leveransdag.

Lagervara levereras efter 3-5 dagar

Beställningsvara levereras inom 2-7 veckor beroende på tillverknings-eller framtagningstid.

Men det kan bli längre under t.ex. semesterperioder.

Leveransadress måste vara åtkomlig för lastbilstransport, sk BK1 väg. Annars får leverans mottagas på närbelägen plats angiven av beställare. Ev. kostnader för extra frakthantering står beställare för. Lossning av gods från lastbil görs med bakgavellyft. När lossning med truck eller traktor krävs kommer detta att ordererkännas och där ansvarar beställare för att det finns maskin som lossar godset. Vid betällning av stora lyft-/glidpartier så kan kranlossning beställas, i dessa fall så kommer gods att levereras med kranbil och partierna kan lyftas på plats direkt. Kontakta ROTfönster.se kundtjänst om din specifika leverans.

Om önskan av samlast med beställningsvara och lagervara önskas så meddela oss gärna och/eller så kommer Rotfönster fråga det via e-post eller telefonkontakt

Frakter och leveranser utförs av våra logistikpartners DHL , Schenker och Posten eller deras samarbetspartners.

ROTfönster.se friskriver sig för leveransförseningar beroende på mellanförsäljning, slutförsäljning av marknadsförd vara eller leveransförsening pga transportproblem, strejk ogynnsamt väderförhållande eller dylikt.

ROTfönster.se friskriver sig ifrån allt ansvar för leveransförseningar och ev uppkomna kostnader för bokade hantverkare eller montering av beställda varor.

ROTfönster.se förbehåller sig rätten att häva köp och återbetala eventuellt inbetalt belopp till beställare. ROTfönster.se kan komma att erbjuda ersättningsvara av likvärdigt utförande men kund äger rätt att välja lösning av hantering.

Transportskadad vara

Om en vara ifrån ROTfönster.se skadas i transport och skadan är väl synlig eller dold, skall anmälan inlämnas till ROTfönster.se inom skälig tid efter mottagandet. Därför är det viktigt med mottagarkontroll av dina fönster. Avemballering skall ske efter mottagen leverans och gods skall inspekteras, skadat gods måste anmälas inom 7 dagar.

Det är beställarens ansvar att chaufför skriver på fraktsedeln om skadan är synlig.

Reklamationer/ Avbeställning

ROTfönster.se tillämpar konsumentköplagen. Beställare äger själv ansvar att beställning av vara är av den modell, storlek antal eller färg som angetts vid beställning. ROTfönster.se skickar ordererkännande som beställare måste kontrollera och om felaktighet eller osäkerhet runt beställda varor uppkommer tas kontakt med ROTfönster.se omgående. Om felaktigt beställd vara ej har levererats men packats så tillkommer en kostnad om 500:- inkl moms för ompackning till annan vara. Alla varor som levereras skall genomgå en mottagarkontroll. Om varan är skadad så skall det tydligt beskrivas och noteras på transportörs fraktsedel. Reklamationer (skadade eller felaktiga varor) skall göras skriftligt på ordersedeln till oss. Bilder på skadan skall tydligt bifogas. Ange felet så noggrant som möjligt och sänd ordersedeln till oss.

Reklamation av vara måste vara gjord senast 7 dagar efter utförd leverans av ROTfönster.se Reklamation skickas till info@ROTfonster.se eller via kontaktformulär som finns på Startsidan.

ROTfönster.se meddelar hur ev. returfrakt skall hanteras och utföras. Varan skall av kund hanteras som att den vore felfri. Varan måste förpackas och hanteras varsamt vid returfrakt för att reklamation skall anses giltig. Hem och distanslagen tillämpas av ROTfönster.se. Det är av yttersta vikt att varan behandlas korrekt för att returärendet skall anses giltigt och ROTfönster.se betalar frakten. Om inte returfrakt är bekräftad eller på annat sätt inte är giltig så får beställaren stå för frakt tur och retur till ROTfönster.se

Rotfönster förbehåller sig rätten att debitera kostnader för samtliga uppkomna kostnader för icke giltig retur + fraktkostnader till och ifrån ROTfönster.se angiven adress.

Vid leverans av beställd och ordererkänd vara som leverantör har levererat felaktig till beställare så står ROTfönster.se för returfrakter av vara. Felaktig vara skall hanteras som om den vore egen rätt beställd vara under hantering så att det ej uppkommer skador.

Produktinformation

Samtliga av ROTfönster.se marknadsförda produkter är anpassade för användning i Sverige. Det är upp till beställare att informera sig själv eller med ROTfönster.se hjälp säkerställa att fönstret har rätt underlag för beställnings beslutet.

ROTfönster.se Förbehåller sig rätten att justera produktinformation med beskrivande text av våra varor, priser, prisfel, produktbilder, leveranstids information etc. All produktbeskrivande information speglar varans utförande och beskaffenhet så långt ROTfönster.se kan beskriva och informera. Bilderna i hos ROTfönster.se kan avvika från den verkliga produkten. Bilderna skall i förstahand ses som vägledning kring produktens utförande, avvikelser kan finnas pga tillverkningen, eller uppdaterad produkt specifikation. Bilder kan även skilja med ljus beroende på din färgsättning i datorn. ROTfönster.se friskriver sig för fel i information, specifikation, bilder och tryckfel på samtliga av ROTfönster.se marknadsförda varor.

Rotfönster.se marknadsför några av marknadens bäst isolerade fönster. Vid användande av fönster med låga U-värden så kan det uppkomma kondens på fönstret. Det innebär inte att det är fel på fönstret utan det beror på t.ex.: för djupa smygar / eller att värmen är otillräcklig i nederkant av fönstret. Ett välisolerat fönster kan få isbildning på utsidan om det är en hög luftfuktighet och kallt klimat. ROTfönster.se är inte ansvarigt om installation av våra levererade fönster monteras på en plats där dessa problem uppstår.

ROTfönster.se är inte ansvarigt om installation av fönster ej installerats av fackman eller på fackmannamässigt vis. 

Läs mer under fönsterskolan som informerar om problem som kan uppstå vid just ditt montage.

Ångerrätt

Om köpare vill använda sin ångerrätt av vara så kommer frakter belasta beställare både till och från beställaren till av ROTfönster.se angiven plats. Detta måste bekräftas av ROTfönster.se före leverans för att den skall vara giltig.

Ångerätten begränsas dock av Köp & Distansavtalslagen gällande varor som pga sin beskaffenhet ej kan återlämnas pga unikt utförande eller beställningsvara som ej normalt finns i våra leverantörers lager. Avvikande färger, storlekar eller på annat sätt kundanpassad produkt som medför svårigheter att sälja varan till annan kund. När ROTfönster.se eller leverantör har ordererkänt vara och satt den i produktion så går det ej att åberopa ångerrätt av vara. Vid frågor om just dina önskade produkters beskaffenhet gällande ångerrätt vänligen kontakta ROTfönster.se kundsupport.

Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte montera, använda eller på annat sätt bruka varan. Om varan monteras, skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

Returfrakt betalas alltid av beställare om inget annat har angivits av ROTfönster.se

Ansvar

ROTfönster.se ansvar för fel är begränsat till gällande försäljningsvillkor. ROTfönster.se bär inget ansvar indirekt eller direkt gällande och är ej begränsat av tex: leveransförseningar, driftavbrott, inkompatibilitet, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Force majeure, ROTfönster skall vara befriat för kostnader och ansvar gällande händelser utanför ROTfönster.se kontroll som tex : ogynnsamt väderförhållande, transportproblem, strejk, myndighetsingripande, sabotage , eller annan restriktion.

Äganderätts förbehåll

ROTfönster.se äger levererad vara tills den är tillfullo betald.

ROTfönster.se – Kontaktuppgifter

Mailadress: info@rotfonster.se
Telefon: 010-495 24 20

Postadress:
ROTfönster AB
Risanäsvägen 24
372 73 Ronneby